Andělárium

Andělárium 2022 žije! – galerie pod širým nebem
(letos 16. července – vernisáž)

8. ročník sochařského sympozia a festivalu v Rejcharticích se uskuteční ve dnech 13. – 16. července

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM 2022:

Andělárium 2022

Program 2022

Autobusová doprava 16. 7. 2022 – Rejchartice – Šumperk zajištěna ve 20:30 hodin (po koncertě cimbálovky CML).

CML cimbálka Šumperk

Během celého programu budou připraveny
výtvarné dílny pro děti s malováním na dřevo
i keramiku, stánky s řemeslnýmí výrobky
a volný prodej uměleckých děl.
Občerstvení na ploše i v restauraci zajistí
hospůdka „U Zuzky“.

pro instituce a firmy i jednotlivce je pro podporu sochařského sympozia připravena exluzivní smlouva o „DOTACI NA SOCHU ANDĚLA“, kterou se firma nebo instituce může stát dlouhodobou součástí projektu „Andělária – galerie pod širým nebem“

Můžete nás podpořit i jakoukoliv menší částkou, káždý podle svých možností. Věřte, že i malý obnos může pomoci v našem snažení. Děkujeme za Vaši přízeň.

Andelarium logo

Dotace na sochu anděla – všeobecné podmínky

Dotace na 1 sochu anděla číní 30 000 CZK – 35 000 CZK

 • firma či instituce se stane viditelnou součástí sochařského sympozia
 • socha anděla zůstává v majetku o. s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné s veškerými právy a povinnostmi vůči firmě či instituci po smluvenou dobu (umístění sochy, údržba sochy, konzervace, povrchová úprava, ...)
 • firma či instituce bude v propagačních materiálech uvedena označením „hlavní sponzor“
 • socha bude označena cedulkou s logem firmy (instituce)
 • umístění sochy na Andělské stezce (městský les), označena i v propagačních materiálech (infocentra, turistická centra ve spolupráci Jeseníky – SCR)
 • firma (instituce) bude jmenována (označena logem) na poutačích, plakátech, v novinách a článcích o projektu (ve spolupráci s mediálními parnery sympozia) na webu Andělária formou bannerů – prolinky, odkazy www.andelarium.cz, www.vresovka.cz , www.kudyznudy.cz, www.turistika.cz, www.jeseniky.cz
 • loga na poutačích – mapkách na Andělské stezce – info cedule na začátku a konci stezky (městský les – žlutá, zelená a modrá turistická značka)
 • pokud firma (instituce) zvolí dotaci na tento projekt ve vyšší ceně (např. 50 000 CZK) bude označena jako „generální sponzor“
 • firma (instituce) může „dotovat“ i více soch
 

Smlouva o dotaci sochy bude uzavřena se Spolkem Artibi Šumperk, IČ: 038 67 668, č. ú.: 2100764015/2010, FIO banka

Cena zahrnuje:

 • autorský honorář vč. režie (ubytování, strava, cestovné)
 • betonová patka (výroba, roksory, doprava patky)
 • manipulace a umístění sochy (umístění sochy – vernisáž, 1. nátěr Savo, Bochemit)
 • materiál, dřevo – kmen (3,5 – 4 m, průměr cca 80 cm + doprava - Rejchartice)
 • vyjádření statika (k jednotlivému umístění na Andělské stezce, cena dle náročnosti)
 • označení organizace, firmy (cedulka na soše a v propag. materiálech, webu, mapkách) v ceně
 • na výše uvedený účet můžete poslat i jakoukoliv menší částku a tak nás podpořit v dalším ročníku Andělária 2022. Každý podle svých možností. Předem všem děkujeme za vaši podporu.
close

Děkujeme všem za přízeň a důvěru v naše tvůrčí činy.

Jsme v Jeseníkách, v krajině, o jejíž trochu drsnou krásu se postarala příroda. Chceme vám ale ukázat místo, kde je pro vás nachystáno překvapení vytvořené fantazií a dovedností lidských rukou.

Kousek za Šumperkem, v podhorském údolí malé obce Rejchartice vás zaskočí nečekaná scenérie. Z louky nad cestou zhlíží na všechny kolem dřevěné skorobytosti - andělé.

Stojí tiše a přinášejí klid místům, se kterými si historie často podivně zahrávala. Andělé se tu ale neobjevují zázrakem!

Každoročně, od roku 2013, zde vždy třetí týden v červenci začíná Andělárium. Schází se tu sochaři a řezbáři nad kmeny stromů z místních lesů a hledají v jejich tvarech ukryté posly krásy. Celý týden můžeme pozorovat, jak se pod jejich rukama dřevo mění a ožívá - pátečním dnem je přeměna dokonána. Před očima autorů a návštěvníků se poprvé zvednou ze země, narovnají se a přenesou na louku - ovšem nikoliv mávnutím svých křídel, ale pomocí důmyslné techniky.

Andělé jsou zrozeni.

S přicházející tmou se před každým z nich zažehnou louče a magie metamorfózy je ještě umocněna. Mezi tím na pódiu pod širým nebem začíná první koncert. S jeho koncem se přiblíží sobota, závěrečné slavnostní finále.

Je připraven program pro děti i dospělé, hudba, dobré jídlo a pití, jsou představeni autoři, organizátoři, sponzoři a Andělská louka se otvírá návštěvníkům.

Louka je volně přístupná celý rok. Pohled na ni se mění nejenom se střídáním ročních období, proměňuje se i její osazenstvo. Před začátkem dalšího Andělária uvolní místo novým kolegům andělé, kteří se usadí na Andělské stezce vedoucí ze Šumperka do městského lesa a zpět k Rejcharticím.

Jiní se zabydlí ve městě, městských parcích a snad i jinde.

Andělskou louku najdete snadno – při silnici ze Šumperka na Jeseník po odbočení na Hanušovice a nebo z druhé strany od Hanušovic. Milovníci turistiky ji naleznou na žluté značce z Lázní Velké Losiny a na modré, zelené a žluté ze Šumperka.

Naši Andělé Vás očekávají!

Věra Kovářová

Milan Palkovič

Sjednocující téma andělů (z tradice ochránci, patroni a „poslové krásy“) poskytuje pro tvůrce širokou míru inspirace a svobodného způsobu sebevyjádření. Z hlediska duchovních hodnot může být „Andělárium“ chápáno i v souvislostech s pohnutou a temnou historií Šumperska jako protiváha k čarodějnickým procesům.

Andělárium 2016

 
Andělárium – jsme na Facebooku

Jsme na Facebooku

 
Spolek Artibi Šumperk

Pod záštitou Města Šumperk se organizace sochařského sympozia ujal Spolek Artibi Šumperk.

 
Spolek Artibi Šumperk Spolek Artibi Šumperk
 
Spolek Artibi Šumperk Spolek Artibi Šumperk Spolek Artibi Šumperk Spolek Artibi Šumperk
 

Napsali o nás

Dobrý den, chtěl bych Vám vyslovit obdiv za Vaše nevšední dílo, mé včerejší první setkání s ním bylo mi zjevením. Rejchartice působily na mne vždy svojí posmutnělou nostalgií, kde jakoby se vznášel duch odsunutých někdejších obyvatel, kteří tuto krajinu po celá staletí utvářeli a po jejichž díle zbyly jen zdánlivé obrysy. Můj zážitek byl duchovní a povznášející, protože Vaše dílo tam instalované vrací duši těm místům, tak alespoň jsem to cítil. Uchvacuje mne svět na každém kroku, kam jsem jako turista (nyní důchodce) mohl nahlédnout, od Austrálie po Indii se svými četnými Budhistickými chrámy až po cestovně-turistické Norsko či Skostsko a také třeba Notre-Dam na Ille de la Cité a také Baziliku Sacré-Coeur v Paříži.

Jsem rád, že díky Vám jedinečným způsobem ožívá také „duch potemnělých míst našich někdejších Sudet“.

Roman Žalio

 

Pokud chcete jakoukoliv „symbolickou“ částkou podpořit náš projekt a jste, stejně jako my, nadšeni pro tuto již z části realizovanou myšlenku, zasílejte, prosíme, peněžní dary na číslo účtu: 2100764015/2010, Spolek Artibi Šumperk, IČ: 038 67 668