Andělárium

Andělárium – galerie pod širým nebem

Cíl projektu – sochařského sympozia

 

pro instituce a firmy je pro podporu sochařského sympozia připravena exluzivní smlouva o „DOTACI NA SOCHU ANDĚLA“, kterou se firma nebo instituce může stát dlouhodobou součástí projektu „Andělária – galerie pod širým nebem“

Můžete nás podpořit i jakoukoliv menší částkou, káždý podle svých možností. Věřte, že i malý obnos může pomoci v našem snažení. Děkujeme za Vaši přízeň.

Andelarium logo

Dotace na sochu anděla – všeobecné podmínky

Dotace na 1 sochu anděla číní 30 000 CZK – 35 000 CZK

 • firma či instituce se stane viditelnou součástí sochařského sympozia
 • socha anděla zůstává v majetku o. s. Obnova kulturního dědictví údolí Desné s veškerými právy a povinnostmi vůči firmě či instituci po smluvenou dobu (umístění sochy, údržba sochy, konzervace, povrchová úprava, ...)
 • firma či instituce bude v propagačních materiálech uvedena označením „hlavní sponzor“
 • socha bude označena cedulkou s logem firmy (instituce)
 • umístění sochy na Andělské stezce (městský les), označena i v propagačních materiálech (infocentra, turistická centra ve spolupráci Jeseníky – SCR)
 • firma (instituce) bude jmenována (označena logem) na poutačích, plakátech, v novinách a článcích o projektu (ve spolupráci s mediálními parnery sympozia) na webu Andělária formou bannerů – prolinky, odkazy www.andelarium.cz, www.vresovka.cz , www.kudyznudy.cz, www.turistika.cz, www.jeseniky.cz
 • loga na poutačích – mapkách na Andělské stezce – info cedule na začátku a konci stezky (městský les – žlutá, zelená a modrá turistická značka)
 • pokud firma (instituce) zvolí dotaci na tento projekt ve vyšší ceně (např. 50 000 CZK) bude označena jako „generální sponzor“
 • firma (instituce) může „dotovat“ i více soch
 

Smlouva o dotaci sochy bude uzavřena se Spolkem Artibi Šumperk, IČ: 038 67 668, č. ú.: 2100764015/2010, FIO banka

Cena zahrnuje:

 • autorský honorář vč. režie (ubytování, strava, cestovné)
 • betonová patka (výroba, roksory, doprava patky)
 • manipulace a umístění sochy (umístění sochy – vernisáž, 1. nátěr Savo, Bochemit)
 • materiál, dřevo – kmen (3,5 – 4 m, průměr cca 80 cm + doprava - Rejchartice)
 • vyjádření statika (k jednotlivému umístění na Andělské stezce, cena dle náročnosti)
 • označení organizace, firmy (cedulka na soše a v propag. materiálech, webu, mapkách) v ceně
 • na výše uvedený účet můžete poslat i jakoukoliv menší částku a tak nás podpořit v dalším ročníku Andělária 2016. Každý podle svých možností. Předem všem děkujeme za vaši podporu.
close

Děkujeme všem za přízeň a důvěru v naše tvůrčí činy.

 
Andělárium – jsme na Facebooku

Facebook

 

Pokud chcete jakoukoliv „symbolickou“ částkou podpořit náš projekt a jste, stejně jako my, nadšeni pro tuto již z části realizovanou myšlenku, zasílejte, prosíme, peněžní dary na číslo účtu: 2100764015/2010, (Spolek Artibi Šumperk, IČ: 038 67 668