Andělárium

Andělská stezka začíná na Tulince
Sochy na Andělských stezkách jsou pravidelně udržovány Spolkem Artibi Šumperk.